Virke av hög kvalitet i korta längder Made in Knäred

Bulkutlastning

Information om bulkutlastning av pellets i Knäred

Vikt silo:

39676 kg

Lastning tillåten

För mer info logga in i följande portal: https://portal.ixon.cloud/portal/

Forrest with trees
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga