Virke av hög kvalitet i korta längder Made in Knäred

Historia

Sågverket startas

Ungefär i mitten av 1940-talet köpte Bernt Andersson, som han då hette, sedermera Dyrebo, ett markområde i Dyreborg. Där lät han uppföra och startade en sågverksrörelse i mindre skala. Det var en sågbänk med en cirkelklinga som var den traditionella typen för sågar på den tiden.

Den sågade produkten var huvudsakligen SJ-slipers som det då var stor efterfrågan på. Antalet anställda var 6-7st och ett välkommet tillskott av arbetstillfällen.

Ett gammalt fotografi på det första sågverket för Knäredssågen

Nedläggning och framtidstro

I början av 1950-talet avyttrade Dyrebo sågen till Skogsägarföreningen som drev den med allt mindre lönsamhet tills de efter några år la ner rörelsen.

År 1969 trädde en ny ägare till. Det var Bo Mårtensson, Veinge. Nu stundade nya tider för Knäredssågen, som det nu kallades. Bo lät bygga nya större lokaler och montera moderna sågverksmaskiner. Bo Mårtenssons goda sinne för affärer gjorde att lönsamheten förbättrades.

Ett gammalt fotografi på det första sågverket för Knäredssågen

Dagens ägare tar över

Efter några år började Kjell Göstasson som inköpare i företaget. 1981 började sönerna Ingemar och Håkan i företaget. Ingemar i administrationen, Håkan i produktionen. I början av 1990-talet började bygget av ett helt nytt sågverk.

Bo Mårtensson gick bort 20 december 1998. Idag drivs sågverket av Ingemar och Håkan tillsammans med tredje generationen samt ca 10 anställda.

Ett gammalt fotografi på det första sågverket för Knäredssågen