Virke av hög kvalitet i korta längder Made in Knäred

Maskinsäkerhet

År 2008 skärpte Arbetsmiljöverket kontrollen av maskinsäkerheten på sågverken. Detta efter många personskador i branschen. Knäredssågen Ab fick som andra sågverk ett enormt arbete. Efter mycket överläggande bestämde vi oss för ett stort överordnat säkerhetssystem för hela anläggningen.

Vi började med det svåraste – att försöka säkra hela stockintaget inklusive hjullastarföraren. Efter flera positiva signaler ifrån Arbetsmiljöverket fortsatte vi med resten. Många delar av produktionen var omöjliga att säkra. I dessa fall blev det nya maskiner.

Efter mycket samarbete med framförallt Beijer Electronics (Johan Torstensson), Sick AB, Axelent (Daniel Axelsson) och alla anställda gick det över förväntan. Efter några år var det mesta inkopplat, allt enligt samma princip.

I dagsläget har vi 73st olika skydd i systemet såsom ljusbommar, dörrar, linor och nödstoppar inkopplade. Dessa skydd bryter upp totalt 34st olika zoner.

Säkerhets PLCn som håller reda på allt är en Mitsubishi QS. För att göra det enklare för operatörerna visas all status via ett Citect Scada system.