Virke av hög kvalitet i korta längder Made in Knäred

Biprodukter

Knäredssågen använder sig av ca 40 000m3fub grantimmerstockar per år. Av detta får man ut ca 20 000m3 trävaror. Resten faller ut i form av flis, sågspån och bark. Cellulosaflisen går till pappersbruk samt torkning vidare till förbränning i egen panna. Sågspånen torkas i egen tork som sen går vidare till egen pelletstillverkning. Resterande säljs till närliggande lantbruk samt värmeverk. Barken går till värmeverk och jordförbättring. Kutterspånen går direkt till egen pelletstillverkning.