Sågverket

Årligen sågas det ca 20 000m3 färdiga trävaror i längderna 2,4-3,2 meter. All råvara mäts på timmerplan av Biometria. Innan stockarna kommer till själva sågningen, måste en viss utsortering ske. Tex spik,övergrova, fel längd osv.

 

Efter detta sker avbarkning i en USNR barkmaskin. Nu när stocken kommit in i såghuset passerar den en mätram. Med hjälp av mätramens information kan vi vrida in stocken i exakt läge samt positionera alla verktygen i sågmaskinen som är en Veisto Hewsaw MSA. Denna maskin är mycket flexibel då omställningarna sker automatiskt mellan stockarna. I de stockar som innehåller sidobrädor kantas desa i ett Millomatic kantsystem.

 

Plankor och brädor delas upp i två olika trysorters, tillverkade av Gunnarssons Verkstad AB. Gunnarssons har även tillverkat paketläggaren som är den sista stationen i sågen.

 

På ett arbetsskift kan det passera upp till 7000 stockar.

Knäredssågen AB • Sjöaredsvägen 64 • 312 51 Knäred • tel. +46 430 50910 • e-post. info@sawmill.se

  • YouTube

©2019 by Knäredssågen AB